Podpora

Posílení obchodní značky společnosti SHOCart, spol. s r.o. na zahraničních trzích

Společnost SHOCart, spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016674 „Posílení obchodní značky společnosti SHOCart, spol. s r.o. na zahraničních trzích“.

Cílem projektu je posílení růstových motivací, schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo území České republiky, vstoupit na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Konkrétně se jedná o vstup a marketingovou propagaci na zahraničních trzích formou účastí na významných veletrzích cestovního ruchu a outdoorových aktivit.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

OPPIK-publicita-web

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

Zpět do obchodu