O nás

SHOCart, spol. s r.o.
Vodní 1972, 763 12 Zlín
IČO: 40942040, DIČ CZ40942040
, zapsán 2.7.1991 u rejstříkového soudu v Brně pod značkou C 1682

Vydavatelství SHOCart patří mezi největší kartografická vydavatelství v ČR. Na trhu s kartografickými produkty působí od roku 1991. Zabývá se tvorbou, vydavatelskou a nakladatelskou činností v oboru užité kartografie, reklamní grafiky, zakázkové výroby propagačních a jiných tiskovin a obchodem s těmito tiskovinami.


Základní vydávané ediční řady:

 • turistické a cykloturistické mapy a průvodce, vodácké průvodce
 • zimní turistické a lyžařské mapy a rybářské mapy
 • automapy, autoatlasy - plány měst, městské atlasy a průvodce
 • školní mapy - stolní a nástěnné mapy do školy
 • nástěnné mapy - geografické a politické mapy

 

Doplňková nabídka služeb:

 • zpracování a zajištění tisku informačních tabulí a vývěsních map
 • zakázková činnost jako je zpracování regionálních, účelových a propagačních map, prodej tištěných map, tiskových podkladů a digitálních dat
 • mapy na CD
 • služba na T-mapě, která nabízí možnost zobrazování a dalšího využívání digitálních mapových podkladů na Internetu

Firma udržuje v digitální podobě tato mapová díla na platformě OCAD:

 • asi 80 plánů měst, především těch největších v měřítkách 1:8 000 až 1:20 000
 • celou Českou a Slovenskou republiku v měřítku 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 a 1:500 000
 • část Evropy v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000
 • celou Evropu v měřítku 1:3 000 000 až 1:5 000 000
 • svět v měřítku 1:20 000 000, data jsou kombinací OCADu a rastrových dat vyrobených firmou T-mapy

Větší část tohoto mapového díla je umístěna na mapserveru firmy T-mapy na www.tmapserver.cz. Od počátku založení firmy bylo celkem vydáno 346 titulů (bez map pro orientační běh, bez dotisků a reedic). V roce 2000 vydala firma SHOCart celkem 111 titulů.


 

Historie

2010

Krize z roku 2009 pokračuje, navíc se k tomu přidává deštivé a vrtošivé počasí nepřející turistice ani cykloturistice. Ve vydavatelské oblasti to znamenalo redukci některých titulů a "zmírnění tempa" vydávání novinek.

Kapacita redakce byla využita ke zkvalitnění datové základny, vydali jsme novou kompletní aktualizaci stěžejního titulu Turistický atlas Česko 1:50.000, nastavili automatický režim aktualizací map na našem mapovém portálu Mapyonline.cz (kompletní aktualizace cca 1x za 3 měsíce), čímž jsme se stali absolutně nejaktuálnějším mapovým portálem v Česku a Slovensku. Portál jsme vybavili i novou aplikaci na aktualizaci dat pro externí uživatele.

Z novinek pak vyšly první dvě cyklomapy z území Slovenska a koncem roku pak slovenská verze dlouhodobě úspěšného titulu ZEMEPISNÝ ATLAS SVETA.

Koncem roku jsme pak intenzivně připravovali koncepci nové ediční řady Turistických map 1:40.000, jejíž vydání budeme prezentovat hned v prvních dnech roku 2011.

2009

Rok je poznamenán nástupem ekonomické krize, masivním nástupem GPS aplikací, především autonavigací. Tyto produkty výrazně ovlivňují prodejnost automap, autoatlasů, plánů měst, v menší míře pak i prodejnost outdoorových produktů (turistické mapy, cyklomapy, vodácké mapy apod.).

Na poli distribuce vydáváme s firmou Freytag&Berndt společný katalog, na poli propagace pak vystavujeme na veletrzích ve společných stáncích (např. Regiontour, Svět knihy).

Ve vydavatelské oblasti přicházíme s novou produktovou edicí  "CESTUJEME BEZ BRÝLÍ", kterou vycházíme vstříc rostoucímu počtu uživatelů majících problémy se zrakem.

V řadě cykloprůvodců "VÝLETY NA KOLE" vychází cca 9 nových titulů a dále tuto řadu doplňujeme o edici "DÁLKOVÉ CYKLOTRASY".

Novinkou na trhu je pak jedinečné dílo typu cestovního rodinného atlasu Poznávejte Česko.

2008

Počátkem roku dochází k vlastnickým změnám. Do firmy vstupuje zahraniční společnost Freytag&Berndt Wien. Tato změna následně přináší optimalizační procesy v personálním obsazení, ve výrobě, v distribuci. SHOCart posiluje v oblasti zpracování a aktualizace dat, připravuje vybraná data nejen pro mateřskou firmu, ale i pro její dceřiné firmy v ČR a SR. V oblasti distribuce naopak přenechává distribuci svých produktů firmě Freytag&Berndt ČR.

Přes všechny tyto organizační změny je firma aktivní ve vlastní vydavatelské činnosti. Vydáváme nový CYKLOATLAS ČESKO v optimálním podrobném měřítku 1:75.000 a návazně i novou ediční řadu lokálních cykloprůvodců pod edičním názvem "Výlety na kole".

Za zmínku pak ještě jistě stojí rozšíření Autoatlasu Evropy 1:750.000 u území Urajiny a Ruska až k hranicím Uralu a kompletní Skandinávie v tomto podrobném měřítku, dále pak vydání nového titulu Rozhledny Česko, mapy Karlových Varů v ruské mutaci, ve spolupráci s polským partnerem vydáváme první skládané tituly s laminovanou úpravou (ČR+SR, Krkonoše, Praha)...

S nástupem GPS a mobilních aplikací uvádíme ve spolupráci se společností Navisat na trh aplikaci TourNavigator, která pracuje nad mapami našeho vydavatelství.

V oblasti cykloturistiky pak spouštíme novou podobu cyklistického portálu CykloServer.cz s interaktivní dynamickou mapovou aplikací a databází tipů na výlety.

A jako tradičně doplňujeme sbírku o řadu ocenění, např. mapa Plzeňský kraj - Mapa turistických cílů získává 3. místo a zároveň se stala nejlepším českým kartografickým produktem přehlídky TourMap 2008. Edice cyklomap 1:60 000 si odnesla ze Světa knihy další významný úspěch - Kartografická společnost České republiky udělila tomuto produktu ocenění Mapa roku 2007 ve své nejprestižnější kategorii Atlasy, soubory a edice map. Zároveň jsme od Kartografické společnosti České republiky obdrželi zvláštní ocenění za nejvyšší počet ocenění v soutěži Mapa roku v celé její desetileté historii.

2007

V tomto roce naše společnost sklízela úspěchy na poli cykloturistiky. V soutěži Mapa roku jsme obdrželi "Zvláštní ocenění za trvale kvalitní kartografické zpracování cykloturistické tématiky". V soutěži Tourmap obsadily Cyklomapy ČR 1. místo a na Mezinárodní kartografické konferenci v Moskvě získal náš Cykloatlas Česko stříbrnou plaketu. Tento atlas ještě obdržel Zvláštní cenu za úplnost a praktičnost v kategorii reprezentační publikace v soutěži Tourpropag.

Úspěch jsme završili na veletrhu Sport Life v Brně, kde jsme byli vyznamenáni cenou Bike Brno Prestige za práci a podnikání v oboru.

Mimo jiné jsme v tomto roce vydali Všeobecný atlas světa, také jsme změnili design našich obálek u turistických map a na Slovensku jsme vydali nové turistické mapy 1 : 100.000.

2006

Po špatných zkušenostech s externí distribucí zakládáme počátkem roku na Slovensku 100% dceřinou distribuční firmu Svet Máp, s.r.o. a hned v prvním roce činnosti získáváme cca 30% podíl na trhu.

Na jaře vydáváme titul Turistický atlas SLOVENSKO 1:50.000 a na vánoční trh jej doplňujeme o Turistický lexikon Slovensko. V oblasti „těžkých“ titulů vydáváme i nový Cykloatlas Česko. Šanon obsahuje kromě kompletní cyklomapy ČR 1:100 000 i prvních 231 vypracovaných tipů na výlety.

Po 10 letech od prvního uvedení na trh měníme koncepci cykloturistických map. Řada mění nejen měřítko (na 1:60.000) a formát, ale především kvalitu obsahu.

Z mnoha novinek lze ještě vyzvednout Atlas Evropy 1:1.500.000.

2005

Počátkem roku zřizujeme obchodní zastoupení na Slovensku, v červenci otevíráme první specializovanou prodejnu map v Bratislavě. V ediční oblasti vydáváme náš první Autoatlas Evropy 1:750.000 a novou řadu automap, tzv. řadu "Tranzit". V oblasti školního programu přicházíme s novinkou školního atlasu ČR a Evropy. Koncem roku vydáváme další tituly nové generace - Turistický lexikon Česko a Vodácký průvodce Česko.

Ve spolupráci s partnerskou firmou se jako první po několika desetiletích pouštíme do vydávání plastických nástěnných map. Koncem roku kupujeme většinový podíl ve firmě B.A.T. spol. s r.o., posilujeme své postavení v zakázkové činnosti.

O společnosti a jejím zakladateli byl natočen televizní dokument ze série 12 statečných.

 

2004

Počátkem roku odchází jeden z prvních společníků Ing. Šumbera. Na podzim kupujeme distribuční firmu GeoClub, s.r.o. Koncem roku obnovujeme obchodní zastoupení v Praze. Z vydavatelského pohledu jsme se pustili do vod školního programu vydáním titulu Školní atlas světa. Naše aktivity se dále rozšiřují směrem na Slovensko. Ve spolupráci se Slovenským klubem turistů začínáme vydávat řadu turistických map 1:50 000. Největším dílem v historii firmy a ojedinělým produktem je však vydání Turistického atlasu Česka 1:50 000.

 • Školní atlas světa
 • první turistické mapy Slovenska - Vysoké Tatry a Západní Tatry
 • Turistický atlas Česka 1:50 000

2003

Největším úspěchem tohoto roku bylo dokončení 4 let příprav a výroba prvního původního českého atlasu světa. Vedlejšími produkty byly nástěnné mapy Evropy a světa tištěné v Anglii. Vydáním atlasu světa jsme se zařadili mezi vydavatele "těžkých" titulů.

 • dokončena edice rybářských map
 • Zěměpisný atlas světa
 • autoatlas slovensko 1:200T
 • tematické mapy Slovenska, Autokempy, Hrady a zámky

2002

Na začátku roku vyšlo dosud nejpodrobnější kartografické dílo u nás - Turistický autoatlas Česko 1:100 000. Rozšíření základních vydávaných edičních řad o Školní program.

 • dokončena edice turistických map 1:50 000 - kompletní pokrytí celé ČR
 • turistický autoatlas Česko 1:100 000
 • Cykloatlas Česko 1:100 000

2001

Na tento rok připadly oslavy 10. výročí založení firmy. Celá společnost se přestěhovala do nových prostor v Zádveřicích.

 • nové provedení automapy Česko 1:500 000
 • nová verze autoatlasu Česka 1:200 000 ve formátu A5
 • autoatlas Česko - Evropa 1:150 000 ve formátu A4

2000

Je otevřena prodejna map v Praze Mapy u Vojtěcha. Dokončena je základní digitalizace mapového díla České republiky 1:50 000.

 • první mapa světa v české verzi
 • první mapa pro rybáře - Jižní Čechy
 • nový autoatlas Česka 1:200 000 ve formátu A4

1999

Exklusivní distribuci zajišťuje GeoClub Brno. Vznikají nové ediční řady, turistické mapy 1:50 000, 1:100 000 a nový klad listů cykloturistických map 1:75 000

 • první nástěnná mapa světa
 • první autoatlas Slovenska 1:250 000
 • první automapa Slovenska 1:500 000

1998

Pro polského zákazníka se realizuje geografická mapa Evropy v polské mutaci. Společně s firmou T-MAPY vzniká GIS mapa světa na podkladě družicových snímků.

 • první atlasy se skrytou spirálou - Autoatlas ČR a Atlas Brna
 • první cykloturistický průvodce Praha - Vídeň
 • první turistické mapy 1:50 000 vydané s Kartografií Praha

1997

Je zahájeno zpracování mapy světa ve firmě T-MAPY Hradec Králové, s níž SHOCart spolupracuje. Na cykloturistických mapách 1:75 000 je poprvé použit stínovaný reliéf, který je generován z digitálního modelu terénu.

 • první vydání spirálového atlasu Prahy
 • nová Automapa ČR 1:500 000
 • nové vydání Autoatlasu ČR rozšířeného o střední Evropu 1:800 000

1996

Společnost SHOCart se stává členy IMTA. Část firmy se stěhuje do Zádveřic. Vznikají nové ediční řady Velké cykloturistické mapy 1:75 000, Zimní lyžařské mapy a Vodácké průvodce.

 • první vodácké průvodce Vltava a Berounka
 • první městské atlasy Brno a Ostrava - velké spirálové atlasy
 • první digitální atlas ČR 1:250 000 ve formátu A5 na spirále
 • první mapa v obálce GeoClub - Brno 1:16 000

1995

SHOCart neúspěšně jedná o fúzi s Geodézií Brno. Přechodně používá obchodní název GeoCart, který je rovněž registrován. Koncem roku je otevřeno obchodní zastoupení v Praze.

 • ucelená řada všech velkých měst historicky největších rozsahů
 • rozšíření řady cykloturistických map
 • ukončení výroby map pro orientační běh

1994

Dochází ke kosmetické úpravě názvu firmy na SHOCart (čteno ŠOKart ... šokující kartografie) a tento název je i registrován. Společnost utlumuje zahraniční program, úzce začíná spolupracovat s distribuční firmou GeoCenter a s tiskárnou Samohýl Reproprint.

 • první mapa - Hrady a zámky České republiky
 • první mapa - Autocampy České republiky
 • první plán města pro firmu Geomedia - Olomouc
 • první tituly cykloturistických map

1993

Společnost se začíná orientovat na domácí trh a klasické mapové produkty. Opouští "doplněk reklam" a orientuje se výhradně na kvalitu, přehlednost a grafické provedení mapových děl.

 • první mapa Prahy - Praha ubytovací
 • první regionální Infomapy (Čechy, Morava a Slezsko)
 • první cykloturistická mapa - Jeseníky

1992

Do společnosti vstupují Ing. Kršák a Ing. Krejčík. Vychází první komerční mapy zpracované digitální technologií v ČR (resp. ČSFR) a tištěné technologií CMYK.

 • plány měst (Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, ...)
 • první turistické mapy (Okolí Luhačovic a Velké Karlovice)

1991

Vznik firmy, SH O-cart, spol. s r. o. je zaregistrována v obchodním rejstříku.

 • mapy pro orientační běh
 • první mapa v digitální vektorové podobě programem OCAD

1990

Ing. Háj a Ing. Šumbera vytvářejí registrované konsorcium dvou fyzických osob a začínají vystupovat jako vydavatelská firma SH O-cart (Šumbera Háj Orienteering Cartography).

Zpět do obchodu